وب نوشت حسین حاجی پور

اللهم عجل لولیک الفرج

وب نوشت حسین حاجی پور

اللهم عجل لولیک الفرج


جستجو در مطالب و یادداشت های وبلاگ ، در کادر پایین
پیوندها

۵۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

هر چه انگیزه های انسان ناب تر باشد، عملکرد او نایاب تر می نماید.

حسین حاجی پور

چقدر شکوهمند است که انسان آفریده شده تا آینه خدا باشد.

حسین حاجی پور

هر از چند گاهی باید زندگی خویش را بازنگری کنیم تا مبادا به بیراهه ها رفته باشیم

حسین حاجی پور

دین دار، دست خدا را در تمام امور زندگی اش و در تمام پدیده های هستی می بیند

حسین حاجی پور

دین دار، دین را ابزار قرار نمی دهد، آن را برنامه هدایت و سعادت خویش می داند. (دین عالی ، نه دین آلی)

حسین حاجی پور

کسانی که فقط به ظواهر توجه می کنند ، با چند شبهه علمی اعتقادی عوض می شوند.

حسین حاجی پور

کسانی که در بی توجهی به ظواهر، فقط باطن را بر سر دیگران می کوبند، غالبا به باطن هم توجه ندارند

حسین حاجی پور

لحظاتی برای همه انسان ها رخ می دهد که حقیقت عالم را ببینند، پس به نوعی همه انسان ها تجربه عرفانی دارند

حسین حاجی پور

حقیقت، تلخ نیست، این واقعیت است که گاهی تلخ است.  

حسین حاجی پور

در طول تاریخ، تمدن های متعددی شکل گرفته که در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تمدن غریزی و تمدن فطری قابل انشعاب هستند. تمدن فطری در مقابل تمدن غریزی نیست، بلکه اهداف و رویکردهای مثبت تمدن غریزی را تأیید می کند.

حسین حاجی پور

تهذیب اخلاق ابن عربی اگر چه به خاطر انتخاب سبک و سیاق عمومی اش جزو آثار  قوی مکتب فلسفی محسوب نمی شود، در عین حال نمی توان انتخاب مناسب و قابل فهم آن را برای توده مردم نادیده گرفت؛ آن هم برای شخصیتی که گام نهادن در ماورای جهان در آثارش مشهود است.

حسین حاجی پور


انقلاب اسلامی ازبزرگ ترین انقلاب های قرن است که نقش حضرت امام خمینی به عنوان رهبری آن،غیرقابل انکاراست.حضرت امام ازتجربه رهبران نهضت های گذشته به بهترین وجه بهره مند شد.یکی ازاین نهضت های بزرگ،نهضت مشروطیت بودکه اگرچه علمانقش مهمی درآن داشتند،امابه ثمرننشست.

درمقایسه بین نقش رهبری این دونهضت،سئوالی اساسی مطرح می گرددکه چرانهضت مشروطه به شکست منجرشدوانقلاب اسلامی به پیروزی رسید؟

یکی ازدلائل اساسی این بود که انقلاب اسلامی ازدرون دین برخاست وخودامام آن راایجادکرد.،امانهضت مشروطه درواقع برخاسته ازتجربه دنیای غرب بودکه علمامی خواستندازموقعیت به دست آمده استفاده کنند.دلیل دیگررامی توان دررهبری واحددرانقلاب اسلامی ودودستگی دربین علمای مشروطه دانست.یکی دیگرازوجوه شکست مشروطه،عدم جایگزینی الگوی صحیح به جای استبدادبودونظریه پردازی اساسی دراین زمینه صورت نگرفت.اما درانقلاب اسلامی،خودحضرت امام نظریه ولایت فقیه وتشکیل حکومت اسلامی رابه عنوان یک الگوی بی بدیل درعصرغیبت مطرح نمود.هم چنین ازآنجاکه مرجعیت همواره پایگاهی کاملامورداطمینان برای مردم بوده است،حضرت امام ،علاوه بررهبری توانمند،دارای مقام مرجعیت بود.ولی رهبری نهضت مشروطه اگرچه دردستان علمای بزرگی قرارگرفته بود،لکن مراجع تقلیددرنجف وبه دورازمتن نهضت به سرمی بردند.


حسین حاجی پور

مصنف با قلمی گزیده‌ و با ادبیاتی شیوا، روشی عقلانی در تصنیف کتاب به کار برده و در عین حال از منابع شهود و نقل استفاده نکرده است

حسین حاجی پور

فرض کنید شما درحال انتقال مطلبی به طرف مقابلتان هستید. جایگاه شما، دیدگاه او نسبت به شما، تصویر و انعکاس موقعیت و فضا نه تنها مطلب را با فضای ذهنی شما انتقال می دهد که چه بسا مخاطب شما محتوای دیگری هم فهم کند که منظور شما نبوده است! و این به خاطر اثرات ابزارهای انتقال دهنده و موقعیتی است که برای مخاطب ایجاد شده.

حسین حاجی پور


بین هدف تبلیغاتی با شیوه های تبلیغی ارتباط زیادی وجود دارد. زمانی که هدف تبلیغات، سود و منفعت باشد، منبع و رساننده پیام به هر کاری دست می زند تا به نفع خویش برسد. هر راهی را می رود، کاربست هر ابزاری را روا می داند، پیچیده ترین و مرموزترین شیوه ها را استفاده می کند، و هر ترفندی را مجاز می بیند تا مگر نفع و سودش مضاعف گردد.
حتی اگر منفعت مخاطبان را لحاظ می کند، به خاطر آن است تا از این رهزن به منفعت بیشترخویش برسد.


حسین حاجی پور

اغوا در فرآیند اقناع

اغوا در فرهنگ ارتباطات از واژه های مرتبط تبلیغات است و البته در تبلیغات منفی کاربرد دارد. اغوا در فرهنگ سیاسی، مرموزترین و پیچیده ترین شکل اِعمال قدرت و همان نفوذ نامشروع است که در تبلیغات سیاسی امروزی، یکی از معادل های اقناع فریبکارانه به حساب می آید.

اغوا مرموزترین و پیچیده‏ترین شکل اعمال‏ قدرت است؛اغوا در فرهنگ ارتباطات شبیه اقناع‏ است ولی اقناع نیست؛در حقیقت شکلی از اعمال قدرت است که اغواشونده شناختی از اعمال‏کننده قدرت ندارد.حتی بعضی اوقات‏ اعمال‏کننده قدرت هم احساس رضایت می‏کند مثل برده‏ای که از وضع موجودش راضی است و این رضایت فردی همان ایده‏آلی است که موج‏ اول فلسفه سیاسی غرب به دنبال آن بوده است.


حسین حاجی پور


اصطلاح بارش فکری در اقناع اندیشه مخاطب و در فرآیند تبلیغات به معنای احترام به حق اختیار و انتخاب مخاطب است. در واقع اثرگذاری و انتقال محتوا در یک مکانیزم آزادانه رخ می دهد، اما یورش فکری همان جنگ روانی و پروپاگاندا از نوع تحمیل جهت سلطه بر افکار عمومی است. از جهت تحلیل آموزه های دینی، بارش فکری، مشروع است و یورش فکری نامشروع است.


حسین حاجی پور

حجه الاسلام و المسلین آقای قرائتی قرآن پژوه ژرف اندیش :اگر امروز در ایران کسی بتواند حرف تازه ای بزند که در قرآن وجود ندارد من حاضرم با او به رقابت بپردازم تا اثبات کنم هیچ حرف تازه ای که سابق بر این قرآن به آن اشاره نکرده باشد وجود ندارد.

سخن استاد قرائتی کاملا صحیح است. قرآن تبیان کل شیء است. شاید گفته شود تبیان کل شیء فقط موارد هدایتی را شامل می شود. پاسخ آن است که باید در معنا و مفهوم هدایت قرآنی باز فهم صورت دهیم. چرا تنگ نظری ها را از دایره مفاهیم هدایتی قرآن بر نداریم؟! مگر هدایت منحصر در هدایت اخروی است؟ اگر چه هدایت اخروی مصداق اتم و اکمل است، اما مگر عوالم آفرینش درهم تنیده نیستند؟! بنابراین آموزه های قرآنی برای سعادت دنیای ما هم برنامه دارند، برای سعادت عالم برزخ ما هم برنامه دارند ، برای سعادت عالم ابد ما هم برنامه دارند. بنابراین هر مصداق نوی که در زندگی انسان ها رخ می دهد که در سعادت "واقعی  و حقیقی "زندگی انسانیت  (زندگی دنیا و آخرت) تاثیرگذار است، به میزان شناخت ما از قرآن گونه ای از آن  مورد نو و بدیع و تازه در قرآن وجود دارد.


حسین حاجی پور

مصلحت و منفعت در تبلیغات

دیدگاه شهید مطهری درباره تفاوت مصلحت و منفعت

حسین حاجی پور

ما در اسلام این را نداریم، در اسلام، اقناع داریم؛ معنای این «لآ اِکراهَ فِی الدّین»هم که در قرآن هست، این است، یعنی تفکّر دینی را جز با اقناع نمیشود منتقل کرد و منعکس کرد. بتوانید اقناع کنید؛ این، جاذبه ایجاد میکند. بنابراین یکی از عواملِ جاذبه این است.

حسین حاجی پور

خطبه چهارم  نهج البلاغه پس از جنگ جمل و زمانی که طلحه و زبیر به قتل رسیدند، ایراد شد. در این خطبه، ضمن تبیین جایگاه والای امامت، به این مطلب اشاره  می شود که مردم در جاهلیت و تاریکی‌های ظمانی به سر می‌بردند و نور هدایت پیامبر و راه مستقیم امامت، نجات‌بخش مردم گردید؛ با چنین نور هدایتی کسانی که با اختیار خویشتن، خود را از آن محروم می‌سازند و به بیراهه‌ها قدم می‌گذارند، قابل نکوهش هستند. امام درباره طلحه و زبیر به انتظار مکر و حیله از سوی آنها اشاره می‌کند و تأکید می نماید فقط اسلام ظاهری آنها مانع می‌شد تا حضرت درباره آنها سکوت کند، اما از آنجا که مکر خویش را علنی کردند، امام نسبت به آنها افشاگری می‌کند و با قاطعیت تمام می‌گوید کسانی که از راه ولایت امام جدا گردند،‌هلاکت و نابودی‌شان حتمی است. در انتهای خطبه به مبارزه علنی و تقابل حق و باطل اشاره شده است.

حسین حاجی پور


خطبه پنجم نهج البلاغه از معدود خطبه هایی است که قبل از خلافت امام علی علیه السلام ایراد شده است؛ بدین صورت که افرادی چون ابوسفیان از حضرت درخواست قیام می نماید! و امام علی علیه السلام به سکوت امر می‌نماید. سه عامل اساسی در سکوت امام نقش دارد: عدم تفرقه افکنی، نداشتن یار و یاور، و آگاهی به اسرار الهی که طبق آن اسرار، مأمور به سکوت شده است. سپس حضرت امیر به توصیف ارزش دنیوی خلافت می پردازد و تأکید می‌کند که برخی افراد چنان امام را در تنگنا قرار داده اند که  اگر سکوت کند، او را ترسو می‌خوانند و اگر قیام کند، او را طمع‌کار و دنیاپرست می‌دانند!

حسین حاجی پور
حسین حاجی پور
حسین حاجی پور


پرسش :
تفاوت بین «روح» و «نفس» در قرآن چیست؟

حسین حاجی پور


فرق بین روح و نفس و جان چیست؟

حسین حاجی پور

نفس با روح چه فرقی دارد؟

حسین حاجی پور

یکی از مباحث دقیق و مهم، بحث پیرامون نفس و روح است که فلاسفه، عرفا، مفسرین و بزرگان هر کدام از آن سخن به میان آورده و به گونه ای به تعریف و تفسیر پرداخته اند و لذا اقوال و آراء در این زمینه بسیار است و نمی توان به آسانی به معنا و مفهوم حقیقی آن دست پیدا کرد.

حسین حاجی پور

یک پرسش ساده، یک پاسخ دشوار! به راستی در 24ساعت یعنی در1560دقیقه یعنی در93600ثانیه چند لحظه به با عظمت ترین انسان هستی و به عزیزترین مخلوق کنونی اندیشیده ایم و به یادش بوده ایم؟ مگر او حلقه اتصال و واسطه فیض  خدا با ما نیست؟ شاید بگویی که او ولی الله است، چه نیازی به ما دارد؟ البته او یک انسان است که ناب ترین اندیشه ها و پاک ترین احساسات و غریبانه ترین دلتنگی ها از آن اوست، اما مگر ما نیاز نداریم؟ یادش که زیباترین لحظات زندگی یک منتظر است، بر سفره دلتان پررنگ باد.


حسین حاجی پور

عزیزترین مخلوق  هستی، غریب ترین قریب در بین انسان هاست.

حسین حاجی پور